uk en

Освітні програми

OP_Право_Б_2019OP_EC_Б_20191. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 051 “ЕКОНОМІКА”

Освітні програми 1.1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Освітні програми 1.2. Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

2. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 071″ОБЛІК І ПОДАТКУВАННЯ”.

Освітні програми 2.1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Освітні програми 2.2. Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

3.  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНО ПРОГРАМА 073″МЕНЕДЖМЕНТ”.

Освітні програми 3.1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Освітні програми 3.2. Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

4. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 075 “МАРКЕТИНГ”.

Освітні програми 4.1. Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

5. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 076 “ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ”.

Освітні програми 5.1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Освітні програми 5.2. Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

6.  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 133 “ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ”.

Освітні програми 6.1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Освітні програми  6.2 Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

7.  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 151 “АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ”.

Освітні програми 7.1 Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

8.  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 181 “ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ”.

Освітні програми 8.1. Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

9. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 208 “АГРОІНЖЕНЕРІЯ”.

Освітні програми 9.1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Освітні програми 9.2. Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

10. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “ТУРИЗМ ЗЕЛЕНИЙ ТА ЕКОТУРИЗМ”.

Освітні програми 10.1 Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

11. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 275 “ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ”.

Освітні програми 11.1 Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

12. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 281 “ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ”.

Освітні програми 12.1.Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Освітні програми 12.2. Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

13. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 205 “ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО”.

Освітні програми 13.1. Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

14. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 101 “ЕКОЛОГІЯ”.

Освітні програми 14.1. Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Освітні програми 14.2 Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

15. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 201 “АГРОНОМІЯ”.

Освітні програми 15.1. Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Освітні програми15.2. Перший (бакалаврський рівень) вищої освіти

16. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 274 “АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ”.

Освітні програми 16.1. Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Освітні програми 16.2. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

17. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 163 “БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ”.

Освітні програми 17.1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

18. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 242 “Туризм” 

Освітні програми 18.1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

19. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “ПРАВО”

19.1 Перший (бакалаврський рівень) вищої освіти