uk en

До уваги вступників на ІІ (магістерський) рівень вищої освіти

Спираючись на норми Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», який набрав чинності з 16 січня 2020 року, і яким внесено зміни до Закону України «Про вищу освіту» та, враховуючи ситуацію з карантинними заходами, повідомляємо, що додаткові вступні випробування у 2020 році для вступників , які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю, проводитись не будуть.

Відповідні зміни будуть внесені у Правила прийому 2020 року.

Нагадуємо, що для вступу на навчання за магістерськими програмами, необхідно обов’язково з 12 травня до 5 червня 2020 року зареєструватись на Єдиний Вступний Іспит (ЄВІ) з іноземної мови, окрім вступу на спеціальності 201 Агрономія, 204 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва, 205 Лісове господарство, 208 Агроінженерія.

У разі вступу на спеціальності, окрім зазначених, Ви складаєте:

  • Єдиний Вступний Іспит (ЄВІ) з іноземної мови; проводиться з застосуванням методів ЗНО
  • Фаховий вступний іспит; складається в Університеті.

У разі вступу на спеціальності галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство (201, 204, 205, 208) вступні випробування проводяться в Університеті:

  • вступний іспит з іноземної мови
  • фаховий вступний іспит.

                                                             Приймальна комісія ХНТУСГ.